Via Quick Player kan du spela in ljud, filma skärmen och ta kort på skärmen.
 
 
Med en Mac-dator behöver du kunna kort kommandon på ett helt annat sätt än med PC. Hela datorn är uppbyggd på det. Men ibland kan det vara svårt att minnas alla... Visserligen finns alla uppe i menyerna längst ut till höger i varje val, men jag skriver här ner de vanligaste. De flesta utgår från cmd-knappen till vänster om mellanslaget. Shift är knappen med pil uppåt.
cmd+N= Nytt 
cmd+O= öppna...
cmd+W=stäng
cmd+S=spara
cmd+X=klipp ut
cmd+C=kopiera
cmd+V=klistra in
cmd+A=markera allt
cmd+Z=ångracmd+shift+3=Print screen
cmd+shift+4= välj området som du vill ta kort på skärmen
cmd+shift+ctrl+4= välj området som du vill ta kort på och det hamnar i utklipp och kan sedan klistras in direkt på ställe
 

Mail

02/18/2012

0 Comments

 
Helena Uddmyr tipsar om en funktion i mailprogrammet som skapar snygga mail. När du väljer att skapa ett nytt mail, så ser du fyra små rutor längst uppe i det högra hörnet. Den tredje knappen heter "Visa eller göm bildbläddraren". Om du trycker på den får du fram olika mallar som du kan skriva mail i och skicka.

Helena lät eleverna skriva Valentine-card på engelska-lektionen och skicka iväg till en vän.

 
 
Just nu arbetar jag med att kolla över licenserna till de program vi använder till Stödundervisningen på skolan, eftersom de är licensierade och kompatibla med PC. Vi försöker skaffa licenser till Mac också. Programmen jag kollar upp är ”StavaRex”, ”SpellWright”, ”Champion”, ”Matteknep”. Vi tittar även på Daisyspelare för Mac.

 
 
Som flera av er säkert sätt så finns det ett väldigt bra verktyg i Förhandsvisning när du läser igenom en pdf. 
  • Öppna en pdf (t.ex. Lgr 11)
  • Tryck på bilden av en penna i den övre menyraden. Då öppnas en rad under med alternativ.
  • I den raden kan du bland annat välja mellan att stryka över med en överstrykningspenna, kommentera och göra inlägg, stryka över, stryka under, länka till något, göra anteckningar m.m.
 
 
Tanken är att vi ska försöka använda Google dok i det mesta, även som lärare. Då finns allt samlat på ett ställe och det är lätt att dela dokument med andra. Problemet som ni säkert märkt är att Google dok inte är kompatibelt med pages. Om du skapat en sida i pages och laddar upp den på Google doks, så blir det en pdf.

Om eleverna ska skapa fina dokument eller bildspel på egen hand, så är pages och keynotes ett bra alternativ där det blir snygga alster. Om läraren vill ha en inblick under arbetets gång och kunna kommentera, eller om det rör sig om grupparbeten, så är Google Doks ett bättre alternativ.

 
 
Bara som en påminnelse till alla Mac-användare. I nya Lion finns det en bra talsyntes att använda. Om du markerar en text och högerklickar kan du välja Tal. Då läses texten upp. 
Först måste du ändra rösten som idag är inställd på engelska till svensk talare. 
  • Det gör du på systeminställningar under mappen Tal. 
  • Under fliken Talsyntes hittar du rubriken systemröst. 
  • Till höger om den, vid namnet som visas väljer du Anpassa...
  • Där kan du välja Alva eller Oskar från Sverige. 
  • Då hämtas dessa röster hem genom en uppdatering.
  • När uppdateringen är klar, ser du till att den rösten är vald som systemröst