Tanken är att vi ska försöka använda Google dok i det mesta, även som lärare. Då finns allt samlat på ett ställe och det är lätt att dela dokument med andra. Problemet som ni säkert märkt är att Google dok inte är kompatibelt med pages. Om du skapat en sida i pages och laddar upp den på Google doks, så blir det en pdf.

Om eleverna ska skapa fina dokument eller bildspel på egen hand, så är pages och keynotes ett bra alternativ där det blir snygga alster. Om läraren vill ha en inblick under arbetets gång och kunna kommentera, eller om det rör sig om grupparbeten, så är Google Doks ett bättre alternativ.
Leave a Reply.