Med en Mac-dator behöver du kunna kort kommandon på ett helt annat sätt än med PC. Hela datorn är uppbyggd på det. Men ibland kan det vara svårt att minnas alla... Visserligen finns alla uppe i menyerna längst ut till höger i varje val, men jag skriver här ner de vanligaste. De flesta utgår från cmd-knappen till vänster om mellanslaget. Shift är knappen med pil uppåt.
cmd+N= Nytt 
cmd+O= öppna...
cmd+W=stäng
cmd+S=spara
cmd+X=klipp ut
cmd+C=kopiera
cmd+V=klistra in
cmd+A=markera allt
cmd+Z=ångracmd+shift+3=Print screen
cmd+shift+4= välj området som du vill ta kort på skärmen
cmd+shift+ctrl+4= välj området som du vill ta kort på och det hamnar i utklipp och kan sedan klistras in direkt på ställeLeave a Reply.