Som flera av er säkert sätt så finns det ett väldigt bra verktyg i Förhandsvisning när du läser igenom en pdf. 
  • Öppna en pdf (t.ex. Lgr 11)
  • Tryck på bilden av en penna i den övre menyraden. Då öppnas en rad under med alternativ.
  • I den raden kan du bland annat välja mellan att stryka över med en överstrykningspenna, kommentera och göra inlägg, stryka över, stryka under, länka till något, göra anteckningar m.m.Leave a Reply.