Riktigt engagemang är: konstruktivt, interaktivt, autentiskt, kolaborativt, samarbete och personligt.
Bra tips om att låta eleverna sätta ut nålar i Google earth och skapa en resa för att åskådliggöra tex en historisk berättelse.
 
Här kommer mina tweets från föreläsningen med Hans Reeman från Tänk Om. Han sa många kloka saker...

Trender i skolperspektiv och vad det innebär för skolutveckling med Hans Reeman

6+3 saker som driver skolutvecklingen:


#Big5 på riktigt... Framtidens förmågor
Skolans 7 uppdrag...
Jobba med innovation, digitalt, öppna lösningar och frågor, mobilt, i molnet, spelbaserat lärande, formativt, flipped classroom!
Det ÄR inte likvärdigt i svenska skolan. Inkludera alla. Alla är ju annorlunda på något sätt.
 
Här kommer mina tweets från föreläsningen... Spridda ord som trevon sa:

"Det finns ingen forskning som visar att penna o papper heller är bra för inlärningen" (ang skoldatorer)

Vi kan träna intelligens och hjärnan, likt kroppen på ett gym. Barn är mer kreativa än vi tror.

"Hjärnan blir beroende av dopamin. Datorn kan få igång dopaminet, mer än papper o penna i alla fall..."

Se till att det finns en koppling med det som eleverna gör i klassrummet med världen utanför. Spegla verkligheten.

0,9 sek i genomsnitt tar det för läraren att välja ut en elev som räcker upp handen. Vänta, för att få ett reflekterande svar.

Dags att ta till oss det vi vet om hjärnforskning i skolan?

Vi behöver satsa i förskolan och lågstadiet. Satsar vi rätt där kommer det visa sig i högre åldrar. Vi behöver mer kreativitet!! (T.Dolan)

Vii litar alldeles för lite på eleverna! Ge mer ansvar!

1.Gör eleverna mer aktiva på lektionen, 2.Uppmuntra risktagande,
3. Uppmuntra misstag och bygg på dem. 4.Satsa på feedback mellan lärare o elever
5. Använd flera olika inlärningstilar
6. Informera vad hjärnan behöver för att må bra
7. Berätta att hjärnan kan utvecklas
8. Tro på eleverna!
9. Samverka o diskutera med kollegor! Stöd varandra.

Trevor avslutar med att berätta vad vi bör göra ikväll... Haha. Underbar och kunnig föreläsare!! #skolpartner #BETT2013

 
Denna vecka är lärspridarna på Viktoriaskolan på besök i London på en konferens som kallas BETT2013. Vi åker genom företaget Caperio skolpartner som är det företag vi hyr våra datorer och ipads genom. Bett är en stor ITmässa för skolfolk här i London som samlar ITintresserade från hela världen. Mässan besöks en av dagarna och resten av tiden fylls upp med föreläsningar och skolbesök som Caperio ordnat. Många bra föreläsare att se fram emot!! En del av tiden är också tänkt att nätverka och bygga kontakter och utbyta erfarenheter mellan de svenska deltagarna. Vi är 160 st som åker genom Caperio, men det är många många fler som åker med andra liknande svenska företag som Lin education, Atea, Macsupport etc. Många svenskar i London just nu alltså. De flesta som åker är rektorer och IT-folk från skolorna (ITpedagoger, ITtekniker, lärspridare, dator/IT-grupp). Härligt! Kommer ge många nya tankar att applicera på Viktoriaskolan!

//Gunilla