Här kommer mina tweets från föreläsningen... Spridda ord som trevon sa:

"Det finns ingen forskning som visar att penna o papper heller är bra för inlärningen" (ang skoldatorer)

Vi kan träna intelligens och hjärnan, likt kroppen på ett gym. Barn är mer kreativa än vi tror.

"Hjärnan blir beroende av dopamin. Datorn kan få igång dopaminet, mer än papper o penna i alla fall..."

Se till att det finns en koppling med det som eleverna gör i klassrummet med världen utanför. Spegla verkligheten.

0,9 sek i genomsnitt tar det för läraren att välja ut en elev som räcker upp handen. Vänta, för att få ett reflekterande svar.

Dags att ta till oss det vi vet om hjärnforskning i skolan?

Vi behöver satsa i förskolan och lågstadiet. Satsar vi rätt där kommer det visa sig i högre åldrar. Vi behöver mer kreativitet!! (T.Dolan)

Vii litar alldeles för lite på eleverna! Ge mer ansvar!

1.Gör eleverna mer aktiva på lektionen, 2.Uppmuntra risktagande,
3. Uppmuntra misstag och bygg på dem. 4.Satsa på feedback mellan lärare o elever
5. Använd flera olika inlärningstilar
6. Informera vad hjärnan behöver för att må bra
7. Berätta att hjärnan kan utvecklas
8. Tro på eleverna!
9. Samverka o diskutera med kollegor! Stöd varandra.

Trevor avslutar med att berätta vad vi bör göra ikväll... Haha. Underbar och kunnig föreläsare!! #skolpartner #BETT2013
Leave a Reply.