Riktigt engagemang är: konstruktivt, interaktivt, autentiskt, kolaborativt, samarbete och personligt.
Bra tips om att låta eleverna sätta ut nålar i Google earth och skapa en resa för att åskådliggöra tex en historisk berättelse.Leave a Reply.