Denna vecka är lärspridarna på Viktoriaskolan på besök i London på en konferens som kallas BETT2013. Vi åker genom företaget Caperio skolpartner som är det företag vi hyr våra datorer och ipads genom. Bett är en stor ITmässa för skolfolk här i London som samlar ITintresserade från hela världen. Mässan besöks en av dagarna och resten av tiden fylls upp med föreläsningar och skolbesök som Caperio ordnat. Många bra föreläsare att se fram emot!! En del av tiden är också tänkt att nätverka och bygga kontakter och utbyta erfarenheter mellan de svenska deltagarna. Vi är 160 st som åker genom Caperio, men det är många många fler som åker med andra liknande svenska företag som Lin education, Atea, Macsupport etc. Många svenskar i London just nu alltså. De flesta som åker är rektorer och IT-folk från skolorna (ITpedagoger, ITtekniker, lärspridare, dator/IT-grupp). Härligt! Kommer ge många nya tankar att applicera på Viktoriaskolan!

//GunillaLeave a Reply.