Börja med att logga in på Google drive (som är det nya ordet för Google doc).
Tryck på knappen SKAPA. Välj FORMULÄR.
1. Tryck på NAMNLÖST FORMULÄR och välj rubrik på ditt formulär. Om du vill ha någon ytterligare info skriver du det i rutan under.
2. Skriv sedan frågan på FRÅGERUBRIKEN.
3. Därefter en HJÄLPTEXT (T.ex "Välj det svar du tycker stämmer in bäst..." eller "Redovisa hur du tänker...")
4. Sedan väljer du FRÅGETYP. (Du kan välja hur svaret ska ges, tex om du vill ha några alternativ att välja, en kortare svarstext eller en längre, en skala osv. Tryck och testa, så ser du hur det ser ut..)
5. Sedan väljer du om det ska vara en OBLIGATORISK FRÅGA. Om du kryssar i denna, så måste man svara på denna fråga för att kunna skicka iväg formuläret.
6. Därefter trycker du på KLAR och du ser hur frågan blir och ser ut. Om du inte är nöjd, trycker du på pennan längst ut till höger om frågan, för att redigera. Där kan du också välja att radera frågan, samt att kopiera frågan så att nästa fråga får samma uppbyggnad. Då går det lite snabbare, när du bara behöver gå in och ändra texten på fråga nr 2.

Som du ser finns EXEMPELFRÅGA 2 med redan från början. Tryck på pennan till höger för att redigera denna nästa fråga, eller radera den genom att trycka på papperskorgen.

Utseende på formuläret

Tryck längst uppe på knappen där det står TEMA:Plain. Då får du fram massa olika mallar och utseende (ca 100 st). Välj en. Tryck på använd, annars avbryt. (I förhandsgranskningen ser våra svenska bokstäver lite konstiga ut, men så blir det inte i det färdiga formuläret)

Webbadress till formuläret

Längst nere på sidan står det en lång adress till formuläret som du kan kopiera och klistra in någonstans. (Du vet väl att du kan göra en lång webbadress kortare på korta.nu?)
Du kan också välja att eposta det uppe i högra hörnet.

Svaren

Svaren hamnar i ett Google kalkylark som du hittar när du går tillbaka till Google drive. (dokumenten).
Där kan du gå in och se svaren. Om du därifrån vill gå in och ändra i formuläret eller se det i dess helhet tryck du först på FORMULÄR bredvid VERKTYG uppe i listen. Se bild nedan.
Tryck på Redigera formulär om du vill arbeta vidare med det eller ändra på något. Eller "öppna till realtidsformulär" om du vill se det på webben. 
Du kan dela denna svarkalkylark med någon också. Tänk bara på att inte dela formulär-kalkylarket med en elev om du inte vill att den ska se alla andras svar också. Då är det bättre att du gör en fråga i formuläret om elevens namn.

LYCKA TILL!
 
Så här skriver Marie Linder på sin blogg:"Jag har använt Googles frågeformulär för olika undersökningar i mitt arbete som lärare. Vi har bland annat gjort uppdateringar av föräldrakontakter genom att skicka ut ett formulär till föräldrarna med frågor kring kontaktinformation, allergier, och annat som kan vara relevant att veta. Möjligheten att skicka ut mail där frågorna finns direkt i brevet finns, och när föräldrarna har fyllt i uppgifterna hamnar de direkt i ett kalkylark som alla berörda kan ha tillgång till. Vi frågade efter följande:
Elevens namn, Eleven mobil, Mamma hem, Mamma arbetet, Mamma e-post, Pappa hem, Pappa arbetet, Pappa e-post, Annan person som kan kontaktas (namn + tel), Allergier eller sjukdomar vi bör känna till

Vi har också använt Google forms för elevernas bokrapporter. När en bok är utläst ska eleverna fylla i ett formulär och vi får på så vis en bra översikt över vars och ens läsande."

Hela artikeln kan du läsa här.