Så här skriver Marie Linder på sin blogg:"Jag har använt Googles frågeformulär för olika undersökningar i mitt arbete som lärare. Vi har bland annat gjort uppdateringar av föräldrakontakter genom att skicka ut ett formulär till föräldrarna med frågor kring kontaktinformation, allergier, och annat som kan vara relevant att veta. Möjligheten att skicka ut mail där frågorna finns direkt i brevet finns, och när föräldrarna har fyllt i uppgifterna hamnar de direkt i ett kalkylark som alla berörda kan ha tillgång till. Vi frågade efter följande:
Elevens namn, Eleven mobil, Mamma hem, Mamma arbetet, Mamma e-post, Pappa hem, Pappa arbetet, Pappa e-post, Annan person som kan kontaktas (namn + tel), Allergier eller sjukdomar vi bör känna till

Vi har också använt Google forms för elevernas bokrapporter. När en bok är utläst ska eleverna fylla i ett formulär och vi får på så vis en bra översikt över vars och ens läsande."

Hela artikeln kan du läsa här.
Leave a Reply.