När elever vill ha enskilda genomgångar i matematik, låter Sara D dem filma in hennes genomgångar. Sen går eleven tillbaka till sin plats och kan lyssna på genomgången om och om igen, tills den förstår och behärskar området.Leave a Reply.