På denna adress kan du publisera twitter, facebook, google + eller annat web innehåll i en tidning online. 

Kopiera sedan web-adressen och klistra in på ställen där du vill att andra ska läsa...

Ett bra och kul redskap att använda för att i inleda eller redovisa ett arbetsområde!Leave a Reply.