Hemsida om Storybird (Pim 5)


På storybird kan du skapa sagor med konstnärsbilder som finns i programmet. Därefter kan du spara sagorna och få en kod som du kan bädda in på din klasshemsida under skolarbeten.Se på tipsen under Google app hur du bäddar in din saga i din klasshemsida.

Film om Storybird
 

Wordle är ett verktyg för att skapa "ordmoln" från en text som du valt ut.
Molnet ger en inblick över de ord som finns med i texten. Ord som förekommer fler gånger visas med större text. Du kan välja form, layotu och färg. Sedan kan du antingen skriva ut dem, eller bädda in dem på en blogg eller hemsida.

Se exempel...