Här följer några exempel på hur Montessoriskolan i Falun använder Google docs i deras kontakt med föräldrar

- Varje elev har ett planeringsdokument där veckoplanering och utvärdering skrivs varje vecka.

- Veckobrev skrivs varje vecka i ett goggle-dokument.

- Vi har alla föräldrars mail-adresser inlagda och organiserade i olika grupperingar i gmailen. A

- Vi tar emot sjuk- och friskanmälningar via gmailen och uppmuntrar detta gentemot telefonsamtal. 

- Vi har just gjort en uppdatering av kontaktuppgifter o dyl genom att använda ett google-formulär. 

- Vi har gjort en info-sida i google sites där föräldrarna kommer åt mängder av information. 

- Vi har en google-kalender som alla föräldrar har tillgång till. Här skriver vi in friluftsdagar och andra utflykter, provdatum mm

- Tider för utvecklingssamtalen administreras i ett google-dokument.

Läs mer om varje punkt här.
Leave a Reply.