När du skapat en hemsida och vill att någon ska redigera den tillsammans med dig, så måste du dela med den och markera "ägare" istället för "får redigera" (som det annars blir när man delar).
Ägarna kan förändra strukturen, vilket inte de som "får redigera" kan. Fördelen att "dela" är att de som du delar med får upp den som en länk att trycka på direkt på startsidan i sites. Det gör att de slipper söka efter hemsidan varje gång. Sen kan den också ändra texten på sidorna.

För att andra utanför Viktoriaskolan ska kunna se hemsidan, så behöver du göra den officiell. Det gör du också under "Dela". Ovanför alla namn som delar siten, kan du välja vilka som ska kunna se sidan. Välj "Officiell".Leave a Reply.