1. Välj en hemside-mall. 
2. Välj först vad din hemsida ska heta. (Namnet kommer komma upp högst upp på din hemsida). Sedan kontrollerar du så att webadressen ser ok ut.
3. Nu är det dags att börja redigera.

När du är inne på en hemsida i Google Sites, träffar du på fyra knappar i högra översta hörnet.
Från vänster: 1)Redigera sida 2) Skapa ny sida 3) Mer (sidan uppbyggnad) 4) Dela

Här nedan ska jag förklara de olika knapparna överskådligt:

1) Redigera sida 
När du trycker på denna knapp så får du fram ett meny-fält
Detta liknar menyfält från vilket skrivprogram som helst, så många symboler är bekanta.Du kommer använda dig av INFOGA då du ska infoga en bild, skapa en länk eller lägga till en gadget. Layout är när du vill ändra grundstrukturen på sidan. När du har menyfältet framme, så betyder det att hemsidan är rediger-bar, dvs du kan gå in och skriva och ändra på den sida som du har framme.

2) Skapa ny sida 
När du trycker på denna knapp så får du fram ett fält där du får klicka i hur du vill att din nya sida ska se ut.
Namnet som du anger kommer hamna som rubrik på sidan.

När du ska välja en mall för sidan, så kan du antingen välja en webbsida (där du kan lägga in gadget, texter, filmer, bilder), en meddelande-sida (blir som en blogg där du fyller på med nya inlägg), en sida där du kan lägga upp filer etc.

 Sedan väljer du en plats, om du tänker dig att du vill att den ska höra ihop med någon av dina andra, redan gjorda, sidor.

3) Mer
På denna sida kan du utföra saker som har med hemsidans uppbyggnad att göra, strukturen, hemsidans hjärta.

På Sidinställningar kan du bestämma om du vill att den sida du redigerar ska ha möjlighet att kunna lägga upp filer på, om andra ska kunna ge kommentarer osv.

På Hantera webbplats kommer du in i hjärtat där du kan ändra menyer, färger etc.

4) Dela
Den sista blåa knappen känner du igen från google doc. Här delar du med andra och ger behörigheter.
Den översta knappen är viktig att ändra om du vill att andra, utanför viktoriaskolans nätverk, ska kunna se din hemsida (t.ex. föräldrar).

För att kunna komma åt och Hantera Webbplats, behöver man vara ägare. Det finns ingen gräns för hur många man får vara... För att kunna lägga upp filer, skriva inlägg etc. behöver du vara inställd på "får redigera". Dessa redigerar-personer kommer då även få en länk till hemsidan på Google Sites första sida.

Detta var en grund till redigering av en Google Sites.
 
När du skapat en hemsida och vill att någon ska redigera den tillsammans med dig, så måste du dela med den och markera "ägare" istället för "får redigera" (som det annars blir när man delar).
Ägarna kan förändra strukturen, vilket inte de som "får redigera" kan. Fördelen att "dela" är att de som du delar med får upp den som en länk att trycka på direkt på startsidan i sites. Det gör att de slipper söka efter hemsidan varje gång. Sen kan den också ändra texten på sidorna.

För att andra utanför Viktoriaskolan ska kunna se hemsidan, så behöver du göra den officiell. Det gör du också under "Dela". Ovanför alla namn som delar siten, kan du välja vilka som ska kunna se sidan. Välj "Officiell".
 
YOUTUBE klipp När du ska lägga in ett youtube-klipp kan du visa det som en bildskärm. 
Gör så här:
1. Ta fram klippet på Youtube.
2. Tryck på knappen DELA.
3. Tryck på knappen BÄDDA IN.
4. Kopiera den text som kommer upp.
5. Gå till din hemsida6. Sätt markören där du vill klistra in bildskärmen.
7. Tryck på INFOGA8. Tryck på FLER GADGETAR9. Se till att UTVALDA är markerat och tryck sedan på EMBED GADGET i rullgardinen till höger.
10. Tryck på VÄLJ och klistra sedan in din kod.
11. Välj storlek på rutan (eller gör det efteråt) och tryck sedan OK.

HYPERLÄNKA BILD (Logo) eller TEXT
I google sites, kan du inte bara kopiera in en bild, utan du måste hämta den (via INFOGA) på din dator, alternativt klistra in en html-kod (internetadress till bilden). När du infogat bilden, markerar du den och trycker sedan på INFOGA och HYPERLÄNK (kedjesymbol) Där klistrar (skriver du in adressen till sidan du vill man ska komma till om man trycker på bilden)Tryck sedan ok. Gör på samma sätt med en text. Markera texten och tryck på hyperlänk.