Börja med att logga in på Google drive (som är det nya ordet för Google doc).
Tryck på knappen SKAPA. Välj FORMULÄR.
1. Tryck på NAMNLÖST FORMULÄR och välj rubrik på ditt formulär. Om du vill ha någon ytterligare info skriver du det i rutan under.
2. Skriv sedan frågan på FRÅGERUBRIKEN.
3. Därefter en HJÄLPTEXT (T.ex "Välj det svar du tycker stämmer in bäst..." eller "Redovisa hur du tänker...")
4. Sedan väljer du FRÅGETYP. (Du kan välja hur svaret ska ges, tex om du vill ha några alternativ att välja, en kortare svarstext eller en längre, en skala osv. Tryck och testa, så ser du hur det ser ut..)
5. Sedan väljer du om det ska vara en OBLIGATORISK FRÅGA. Om du kryssar i denna, så måste man svara på denna fråga för att kunna skicka iväg formuläret.
6. Därefter trycker du på KLAR och du ser hur frågan blir och ser ut. Om du inte är nöjd, trycker du på pennan längst ut till höger om frågan, för att redigera. Där kan du också välja att radera frågan, samt att kopiera frågan så att nästa fråga får samma uppbyggnad. Då går det lite snabbare, när du bara behöver gå in och ändra texten på fråga nr 2.

Som du ser finns EXEMPELFRÅGA 2 med redan från början. Tryck på pennan till höger för att redigera denna nästa fråga, eller radera den genom att trycka på papperskorgen.

Utseende på formuläret

Tryck längst uppe på knappen där det står TEMA:Plain. Då får du fram massa olika mallar och utseende (ca 100 st). Välj en. Tryck på använd, annars avbryt. (I förhandsgranskningen ser våra svenska bokstäver lite konstiga ut, men så blir det inte i det färdiga formuläret)

Webbadress till formuläret

Längst nere på sidan står det en lång adress till formuläret som du kan kopiera och klistra in någonstans. (Du vet väl att du kan göra en lång webbadress kortare på korta.nu?)
Du kan också välja att eposta det uppe i högra hörnet.

Svaren

Svaren hamnar i ett Google kalkylark som du hittar när du går tillbaka till Google drive. (dokumenten).
Där kan du gå in och se svaren. Om du därifrån vill gå in och ändra i formuläret eller se det i dess helhet tryck du först på FORMULÄR bredvid VERKTYG uppe i listen. Se bild nedan.
Tryck på Redigera formulär om du vill arbeta vidare med det eller ändra på något. Eller "öppna till realtidsformulär" om du vill se det på webben. 
Du kan dela denna svarkalkylark med någon också. Tänk bara på att inte dela formulär-kalkylarket med en elev om du inte vill att den ska se alla andras svar också. Då är det bättre att du gör en fråga i formuläret om elevens namn.

LYCKA TILL!
 
1. Välj en hemside-mall. 
2. Välj först vad din hemsida ska heta. (Namnet kommer komma upp högst upp på din hemsida). Sedan kontrollerar du så att webadressen ser ok ut.
3. Nu är det dags att börja redigera.

När du är inne på en hemsida i Google Sites, träffar du på fyra knappar i högra översta hörnet.
Från vänster: 1)Redigera sida 2) Skapa ny sida 3) Mer (sidan uppbyggnad) 4) Dela

Här nedan ska jag förklara de olika knapparna överskådligt:

1) Redigera sida 
När du trycker på denna knapp så får du fram ett meny-fält
Detta liknar menyfält från vilket skrivprogram som helst, så många symboler är bekanta.Du kommer använda dig av INFOGA då du ska infoga en bild, skapa en länk eller lägga till en gadget. Layout är när du vill ändra grundstrukturen på sidan. När du har menyfältet framme, så betyder det att hemsidan är rediger-bar, dvs du kan gå in och skriva och ändra på den sida som du har framme.

2) Skapa ny sida 
När du trycker på denna knapp så får du fram ett fält där du får klicka i hur du vill att din nya sida ska se ut.
Namnet som du anger kommer hamna som rubrik på sidan.

När du ska välja en mall för sidan, så kan du antingen välja en webbsida (där du kan lägga in gadget, texter, filmer, bilder), en meddelande-sida (blir som en blogg där du fyller på med nya inlägg), en sida där du kan lägga upp filer etc.

 Sedan väljer du en plats, om du tänker dig att du vill att den ska höra ihop med någon av dina andra, redan gjorda, sidor.

3) Mer
På denna sida kan du utföra saker som har med hemsidans uppbyggnad att göra, strukturen, hemsidans hjärta.

På Sidinställningar kan du bestämma om du vill att den sida du redigerar ska ha möjlighet att kunna lägga upp filer på, om andra ska kunna ge kommentarer osv.

På Hantera webbplats kommer du in i hjärtat där du kan ändra menyer, färger etc.

4) Dela
Den sista blåa knappen känner du igen från google doc. Här delar du med andra och ger behörigheter.
Den översta knappen är viktig att ändra om du vill att andra, utanför viktoriaskolans nätverk, ska kunna se din hemsida (t.ex. föräldrar).

För att kunna komma åt och Hantera Webbplats, behöver man vara ägare. Det finns ingen gräns för hur många man får vara... För att kunna lägga upp filer, skriva inlägg etc. behöver du vara inställd på "får redigera". Dessa redigerar-personer kommer då även få en länk till hemsidan på Google Sites första sida.

Detta var en grund till redigering av en Google Sites.
 
När du skapat en hemsida och vill att någon ska redigera den tillsammans med dig, så måste du dela med den och markera "ägare" istället för "får redigera" (som det annars blir när man delar).
Ägarna kan förändra strukturen, vilket inte de som "får redigera" kan. Fördelen att "dela" är att de som du delar med får upp den som en länk att trycka på direkt på startsidan i sites. Det gör att de slipper söka efter hemsidan varje gång. Sen kan den också ändra texten på sidorna.

För att andra utanför Viktoriaskolan ska kunna se hemsidan, så behöver du göra den officiell. Det gör du också under "Dela". Ovanför alla namn som delar siten, kan du välja vilka som ska kunna se sidan. Välj "Officiell".
 
Ni har väl lagt märke till chattfunktionen längst ned till vänster inne på Gmail/E-post?
Sara D och Sara S är flitiga användare av denna funktion. Nu har även jag testat denna, i form av ett videosamtal med dessa. Dock ser jag inte dem jag pratar med, men jag hör dem som i ett skypesamtal. Det ska dock gå att ställa in så att du både kan se den du pratar med och dig själv. Något som vet hur man ställer in detta?
 
YOUTUBE klipp När du ska lägga in ett youtube-klipp kan du visa det som en bildskärm. 
Gör så här:
1. Ta fram klippet på Youtube.
2. Tryck på knappen DELA.
3. Tryck på knappen BÄDDA IN.
4. Kopiera den text som kommer upp.
5. Gå till din hemsida6. Sätt markören där du vill klistra in bildskärmen.
7. Tryck på INFOGA8. Tryck på FLER GADGETAR9. Se till att UTVALDA är markerat och tryck sedan på EMBED GADGET i rullgardinen till höger.
10. Tryck på VÄLJ och klistra sedan in din kod.
11. Välj storlek på rutan (eller gör det efteråt) och tryck sedan OK.

HYPERLÄNKA BILD (Logo) eller TEXT
I google sites, kan du inte bara kopiera in en bild, utan du måste hämta den (via INFOGA) på din dator, alternativt klistra in en html-kod (internetadress till bilden). När du infogat bilden, markerar du den och trycker sedan på INFOGA och HYPERLÄNK (kedjesymbol) Där klistrar (skriver du in adressen till sidan du vill man ska komma till om man trycker på bilden)Tryck sedan ok. Gör på samma sätt med en text. Markera texten och tryck på hyperlänk. 
 
Hittills har vi delat själva dokumenten i Google Doc. Nu ska vi på skolan börja dela mappar istället så långt det går. 

Gör så här: Skapa en mapp i Google doc. Dela den. Dokumenten som läggs i mappen, delas då automatisk (utan att de är delade).

Fördel: Tidsbesparande. Säkert att alla får dokumentet. Struktur för alla.

 
På Arlanda IT-gymnasium finns en hjälp till hur man gör en hemsida till Google Sites.>>
Nedanför finns en bra pdf om Google Sites.
hemsida_i_google_sites.pdf
File Size: 1486 kb
File Type: pdf
Download File

 
Här följer några exempel på hur Montessoriskolan i Falun använder Google docs i deras kontakt med föräldrar

- Varje elev har ett planeringsdokument där veckoplanering och utvärdering skrivs varje vecka.

- Veckobrev skrivs varje vecka i ett goggle-dokument.

- Vi har alla föräldrars mail-adresser inlagda och organiserade i olika grupperingar i gmailen. A

- Vi tar emot sjuk- och friskanmälningar via gmailen och uppmuntrar detta gentemot telefonsamtal. 

- Vi har just gjort en uppdatering av kontaktuppgifter o dyl genom att använda ett google-formulär. 

- Vi har gjort en info-sida i google sites där föräldrarna kommer åt mängder av information. 

- Vi har en google-kalender som alla föräldrar har tillgång till. Här skriver vi in friluftsdagar och andra utflykter, provdatum mm

- Tider för utvecklingssamtalen administreras i ett google-dokument.

Läs mer om varje punkt här.

 
Så här skriver Marie Linder på sin blogg:"Jag har använt Googles frågeformulär för olika undersökningar i mitt arbete som lärare. Vi har bland annat gjort uppdateringar av föräldrakontakter genom att skicka ut ett formulär till föräldrarna med frågor kring kontaktinformation, allergier, och annat som kan vara relevant att veta. Möjligheten att skicka ut mail där frågorna finns direkt i brevet finns, och när föräldrarna har fyllt i uppgifterna hamnar de direkt i ett kalkylark som alla berörda kan ha tillgång till. Vi frågade efter följande:
Elevens namn, Eleven mobil, Mamma hem, Mamma arbetet, Mamma e-post, Pappa hem, Pappa arbetet, Pappa e-post, Annan person som kan kontaktas (namn + tel), Allergier eller sjukdomar vi bör känna till

Vi har också använt Google forms för elevernas bokrapporter. När en bok är utläst ska eleverna fylla i ett formulär och vi får på så vis en bra översikt över vars och ens läsande."

Hela artikeln kan du läsa här.

 
  • Viktoriaskolan info
  • Arbetslag F-3
  • Arbetslag 4-6
  • Arbetslag 7-9
  • Klass 96
  • Klass 97
  • Klass 98
  • Klass 99
  • Klass 00
  • Klass 01