Christer Holger gav oss tips på hur man kan tänka för att förändra och utveckla arbetet med digitala verktyg på skolan.
@christerholger berättar om kriterier för att hålla en bra workshop, enkelt, mål, motivation, enkelt, energirikt anslut.
Syfte och förväntat resultat...
Sist av allt fick vi planera en workshop på skolan utifrån hans kriterier. Lena, Sebbe och jag planerade ett teachmeet som vi ska hålla på Viktoriaskolan!Leave a Reply.