Nestas forskning (England)


1. Dialog, presentera information
Kunskapshubben, e-post, blogg, mattenauterna, Skype, radio, sock puppets...

2. Lära med andra
Postar videosvar på mattenauterna

3. Lära genom att skapa (göra-dela)
Samarbete med gymnasiet
Elever bygger bilar. Dela med andra kompisar som ska bygga bilen. Gymnasiet skapade motorer till 4:ans bilar.
Hjärnkontoret nappade på elevernas uppfinningar till programmet Så funkar det. Svt-produktion.

4. Lära genom att upptäcka
Källkritik, upphovsrätt, social medier, fakta-förståelse.
Eleverna har fått till uppgift tt jobba med förmågor. Söka i källor. Artikel på Dn. Hittade forskare. "Det känns inte rörigt med många källor, bara roligt!"
-Källa på det?! Eleverna frågar efter källa, annars köper de inte det...

5. Lära genom att fråga
Maila, Twitter...
Epost blir lite som chattfunktion...

6. Lära genom träning
Koppla appar till lärande
King of math, happi stavar, slice it...
Färdighetstränibg
Eleverna har gjort en film om vad man lär sig. Upplagt på kunskapshubben...

7. Lära genom bedömning
Mentimeter, vad kan min grupp? Ställ en fråga, få svar på en gång...

8. Lära i och mellan olika miljöer
500 iPad i projektform. Utbildningsprojwkt i Sthlm stad
Mobiliteten gör tt du inte blir bunden i ett klassrum. Kan jobba hemifrån. Kommentarer kommer ofta kvällstid.

Hur vi lägger upp vårt arbete?
Inte lämna lärare med iPads. Då dammar det. Finns trösklar. Själv hantera verktyget. Hur använder jag det i undervisningen. Nästan tvinga in och ge tid. Nästan 1-2 år.

HUR STÖTTR MAN LÄRARE?
Regelbundna träffar. Varje måndag.
Pedagogisk handledning. Stötta.
Intern fortbildning.
Kasta inte ut Itpedagoger ur skolan.
Brygga mellan pedagogik och teknik.


Leave a Reply.