Dessa lyssnade vi på: (Tryck på länkarna för att få fram presentationerna)

Sveriges grundskola i global jämförelse Marcus Blom
Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg Kristina Skafvenstedt 
Högre måluppfyllelse med bloggen och appar som pedagogiska verktyg Joachim Thornström 
Spännande skattledtning med mobil/GPS med starkt stöd av Lgr 11 Marie Andersson 
Moderna arbetssätt som integrerar it i det pedagogiska arbetet Martin Braekken Fernström #viktigtpariktigt


Andra föreläsare:
Lärarens roll i det digitala samhället Ann-Britt Enochsson
Leda med IT Arne Trageton
Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? Bitte Henriksson
Dataspel i undervisningen Fredrik Blomster
Källkritik och digitala läromedel Kristina Alexanderson
Twitter hashtag #framlar Deltagare från Viktoriaskolan: Gunilla och Lena