Berättar om bakgrund till Big6. Göran Svanelid publicerade the big5.

Många skolor pratar om förmågorna i klassrummet. Publicerar på väggen. FB och Twitter diskuterar.

Eleverna fattade inte förmågorna. Måste förstå förmågorna för att kunna arbeta med dem.

Värdegrunden. Viktigt. 6:e förmåga.

Tagit fram en förmåga per vecka.
Att vara vänlig. Favoritförmåga.
Blogg där de dokumenterar allt om förmågorna.
Progressionstrappa. Från kass till vass.
Sätter gemensamma ord för vad det innebär att vara på de olika stegen.

Analysförmågor- flest
Kommunikativ förmåga
Metakognitiv förmåga
Begreppsförmåga
Hantera information
Http://site.arstaskolan.se/thebig6