Matteplattform
2009 matteprojekt
Sökte för Less study?! Problembaserat japanskt sött att undervisa
3-4 problem per vecka. Svårighetsgrader steg.
Nationell studie att eleverna satt tysta. Läromedel är det som styr. Eleverna ska inte sitta tyst. Klassrum med dialoger. Praktiskt jobba. Öppet och transparant för alla. Behövs inget konto. Beta. De bygger upp detta.
mattenauterna.se

Veckoproblem
Likhetstecknet under Algebra
Handlar om Tigern.
Gå igenom A uppgift och ser till att alla förstår. Gå igenom noga. Rita gärna. Ingen frågar efter rätt svar. Visa. Bestäm. Finns många svar.
Arbetsytor som ett sms till Tigern.
Laborerar i matte. Sitter i grupper. Om fem minuter tittar vi på uppgift A. Projektera upp deras arbeten. Ber dem förtydliga. Inte talar om hur det funkar. Skriv ned detta i era anteckningsböcker?

Dela matten med andra. Händer ngt när de måste dela.
Föräldrar skickar in problem. Jonas arbetar i PRIMgrupp. Skapar bara sina egna problem.
Processbaserat.

Gå hem och gör tallinje uppgift 3. Posta foton i inlägg.

Vinklar, diskussionsfråga, mentimeter. Uppgift på mattenauterna.
 
Klass 3-lärare. Var tvungen att söka projektpengar. Om Stockholm.
Började med LPP om Stockholm.
Dokumentera besök.
Bild film och text. Bra med iPads. Argument i projektbeskrivning.
Bli en del av Stockholm. En del var att göra en dokumentär om Årsta.

Besök
Förberedde
Genomförde
Utvärderade
Självporträtt i Doodle Buddy. Fota sig själva. Lägga in och rita i konturerna. Andra rita helt fritt.
Längst ned barnens namn. Trycka på ett namn och du ser alla texter som barnet skrivit.
Kommentarerna ska lyfta varandra. 2 star and one wish.
Eleverna skriver i pages och mailade till lärarna eller Micke K.
 
Berättar om bakgrund till Big6. Göran Svanelid publicerade the big5.

Många skolor pratar om förmågorna i klassrummet. Publicerar på väggen. FB och Twitter diskuterar.

Eleverna fattade inte förmågorna. Måste förstå förmågorna för att kunna arbeta med dem.

Värdegrunden. Viktigt. 6:e förmåga.

Tagit fram en förmåga per vecka.
Att vara vänlig. Favoritförmåga.
Blogg där de dokumenterar allt om förmågorna.
Progressionstrappa. Från kass till vass.
Sätter gemensamma ord för vad det innebär att vara på de olika stegen.

Analysförmågor- flest
Kommunikativ förmåga
Metakognitiv förmåga
Begreppsförmåga
Hantera information
Http://site.arstaskolan.se/thebig6
 

Nestas forskning (England)


1. Dialog, presentera information
Kunskapshubben, e-post, blogg, mattenauterna, Skype, radio, sock puppets...

2. Lära med andra
Postar videosvar på mattenauterna

3. Lära genom att skapa (göra-dela)
Samarbete med gymnasiet
Elever bygger bilar. Dela med andra kompisar som ska bygga bilen. Gymnasiet skapade motorer till 4:ans bilar.
Hjärnkontoret nappade på elevernas uppfinningar till programmet Så funkar det. Svt-produktion.

4. Lära genom att upptäcka
Källkritik, upphovsrätt, social medier, fakta-förståelse.
Eleverna har fått till uppgift tt jobba med förmågor. Söka i källor. Artikel på Dn. Hittade forskare. "Det känns inte rörigt med många källor, bara roligt!"
-Källa på det?! Eleverna frågar efter källa, annars köper de inte det...

5. Lära genom att fråga
Maila, Twitter...
Epost blir lite som chattfunktion...

6. Lära genom träning
Koppla appar till lärande
King of math, happi stavar, slice it...
Färdighetstränibg
Eleverna har gjort en film om vad man lär sig. Upplagt på kunskapshubben...

7. Lära genom bedömning
Mentimeter, vad kan min grupp? Ställ en fråga, få svar på en gång...

8. Lära i och mellan olika miljöer
500 iPad i projektform. Utbildningsprojwkt i Sthlm stad
Mobiliteten gör tt du inte blir bunden i ett klassrum. Kan jobba hemifrån. Kommentarer kommer ofta kvällstid.

Hur vi lägger upp vårt arbete?
Inte lämna lärare med iPads. Då dammar det. Finns trösklar. Själv hantera verktyget. Hur använder jag det i undervisningen. Nästan tvinga in och ge tid. Nästan 1-2 år.

HUR STÖTTR MAN LÄRARE?
Regelbundna träffar. Varje måndag.
Pedagogisk handledning. Stötta.
Intern fortbildning.
Kasta inte ut Itpedagoger ur skolan.
Brygga mellan pedagogik och teknik.