Joakim Thornström berättade om många olika på digitala verktyg och gav exempel på hur man kan använda dem i undervisningen, genom att visa verkliga exempel från olika skolor. Kanon bra föreläsning och inspirerande!

Här är hans föreläsningsanteckningar skapat i Wikispaces:
http://tankomlondon.wikispaces.com/