Sara S använde evernote som ett hjälpmedel vid ett prov för ett par elever med dyslexi. De hade en dator med talsyntes som läste upp provfrågorna. Sedan hade de en iPad som de öppnat Evernote-appen på. Där fick de logga in på lärarens konto (då de inte hunnit skapat ett eget) och använde en anteckningsbok som läraren skapat till dem var. Däri spelade de sedan in frågan för fråga. Varje fråga markerades med en kort inspelning. Så i anteckningsboken hamnade inspelning efter inspelning under varandra. Klickar man på en inspelning så kan man på lyssna direkt.

Sara S kunde sedan lyssna igenom fråga efter fråga och rätta dem. Mer tidskrävande än att rätta ett papper, eftersom inspelningstiden blir i realtid, men ett bra sätt för de som inte har möjlighet att utrycka sig lika bra på ett papper.Leave a Reply.